Hiển thị một kết quả duy nhất

-5%
-6%
-7%
-10%
-10%
-10%
-7%
-48%