Hiển thị một kết quả duy nhất

-12%
-6%
-5%
-18%
-16%
-7%
-9%
-6%
-4%
-6%
-5%
-11%
-8%
6.400 5.900
-11%
-6%
-13%
-15%
9.700 8.200
-10%
-5%
-12%
-7%
-10%
-15%
8.900 7.550
-12%
-5%