Hiển thị một kết quả duy nhất

-12%
-5%
-18%
-16%
-7%
-9%
-6%
-4%
-6%
-5%
-11%
-8%
-6%
-13%
-15%
-10%
-5%
-10%
-15%
-12%