25 năm quan hệ Việt – Mỹ: Con đường trở thành đối tác vì lợi ích phát triển

25 năm không phải là quãng đường dài trong lịch sử quan hệ hai nước, song những gì Việt Nam và Mỹ đạt được thực sự ấn tượng.

Interactive: 25 năm quan hệ Việt – Mỹ: Con đường trở thành đối tác vì lợi ích phát triển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *