Tải phần mềm chỉnh vang số – Mixer đầy đủ nhất

Tải Phần Mềm Chỉnh Vang Số Mixer đầy đủ Nhất Nhanh Shop Com

Vang số – Mixer số là thiết bị rất thường thấy trong các dàn karaoke từ gia đình, kinh doanh,… Tuy nhiên trên thị trường có hàng trăm thương hiệu vang số – mixer digital khác nhau, mỗi thương hiệu lại có hàng chục model khác nhau. Do đó, để các kỹ thuật âm thanh chỉnh được thiết bị là điều không dễ, phải tìm được đúng model và đúng phần mềm vang số tương thích với thiết bị. Nhanh Shop Audio tổng hợp các phần mềm setup vang số có trên thị trường:

Tải Phần Mềm Chỉnh Vang Số Mixer đầy đủ Nhất Nhanh Shop Com
Tải phần mềm chỉnh vang số – Mixer đầy đủ nhất

Tìm Phần mềm Bằng Cách Nhấn phím Ctrl+F  và nhập từ cần tìm kiếm

Phần mềm vang số Bonus Audio

Phần mềm vang số Bonus MK-136/336/2000Tải về
Phần mềm vang số Bonus MK-136S/336S/2000CTải về
Phần mềm vang số Bonus MK-236Tải về
Phần mềm amply digital Bonus DSP-2250/2450Tải về

Phần mềm vang số DB Acoustic

Phần mềm vang số dB Acoustic D900Tải về
Phần mềm vang số dB LX8, L8.1, X8, BF K1000Tải về
Phần mềm vang số dB S510Tải về
Phần mềm vang số dB S750/ S750 V2Tải về
Phần mềm vang số dB L8.2Tải về
Phần mềm vang số dB S600Tải về
Phần mềm vang số dB Acoustic S680Tải về
Phần mềm vang số dB Mark KP25Tải về

Phần mềm vang số JBL

Phần mềm vang số JBL KX 100Tải về
Phần mềm vang số JBL KX 180Tải về
Phần mềm vang số JBL KX 200Tải về

Phần mềm vang số Partyhouse

Phần mềm vang số Partyhouse DAK-3000Tải về
Phần mềm vang số Partyhouse DAK-5000ETải về
Phần mềm vang số Partyhouse DAK-790ATTải về
Phần mềm vang số Partyhouse SA-900Tải về
Phần mềm vang số Partyhouse H2Tải về

Phần mềm vang số SISO

Phần mềm vang số Siso OS 510Tải về
Phần mềm vang số Siso VS 360Tải về
Phần mềm vang số Siso 1080 2.6.1Tải về
Phần mềm vang số Siso 1980Tải về
Phần mềm vang số Siso T3Tải về
Phần Mềm Vang Số Siso T3 v1.9.1 20160505Tải về
Phần mềm vang số Siso Tripath 580MTải về
Phần mềm vang số Siso Tripath 980ATải về
Phần mềm vang số Siso VS910Tải về
Phần mềm vang số Siso V360 FullTải về
Phần mềm vang số Siso S510Tải về
Phần mềm vang số Siso R10Tải về

Phần mềm vang số BTE

Phần mềm vang số BTE X5Tải về
Phần mềm vang số BTE X6Tải về
Phần mềm vang số BTE X8Tải về
Phần mềm vang số BTE X8 Ver 1.7Tải về
Phần mềm vang số BTE X8 Ver 1.8Tải về
Phần mềm vang số BTE X8 Ver 2.0Tải về
Phần mềm vang số BTE 3.3 (X8S – X9C – X9H)Tải về
Phần mềm vang số BTE 3.5 (X8S – X9C – X9H)Tải về
Phần mềm vang số BTE 3.6 (X8S – X9C – X9H)Tải về
Phần mềm vang số DAK-780EX & BTE KA350Tải về
Phần mềm vang số BTE VD911Tải về
Phần mềm vang số BTE VG1000 – E1000Tải về
Phần mềm vang số BTE 680Tải về

Phần mềm vang BF AUDIO

Phần mềm vang số BF Audio K3000 Wifi ProTải về
Phần mềm vang số BF Audio K3000 PlusTải về
Phần mềm vang số BF Audio K306D+Tải về
Phần mềm vang số BF Audio K1000 PlusTải về
Phần mềm vang số BF Audio K6000 ProTải về
Phần mềm vang số BF Audio B&W 79ATải về
Phần mềm vang số BF Audio T2X ProTải về
Phần mềm vang số BF Audio K306NTải về
Phần mềm vang số K3/K6/BF Audio 2013/2014Tải về
Phần mềm vang số BF Audio K306DTải về
Phần mềm vang số BF Audio J52+Tải về
Phần mềm vang số BF Audio T2 ProTải về
Phần mềm vang số BF Audio Q3600HTải về

Phần mềm vang MainGo

Phần mềm vang số MainGo MP-30DSPTải về – File cấu hình sẵn
Phần mềm vang số MainGo MP-22DSPTải về
Phần mềm vang số MainGo MP-21DSPTải về
Phần mềm vang số MainGo MP-20DSPTải về
Phần mềm vang số MainGo MP-18DSPTải về – File cấu hình sẵn
Phần mềm vang số MainGo MP-12DSPTải về
Phần mềm vang số MainGo MP-10DSPTải về – File cấu hình sẵn
Phần mềm vang số MainGo MP-9DSPTải về
Phần mềm vang số MainGo MP-8DSPTải về – File cấu hình sẵn

Phần mềm vang số Partyhouse

Phần mềm vang số Partyhouse DAK-3000Tải về
Phần mềm vang số Partyhouse DAK-5000ETải về
Phần mềm vang số Partyhouse DAK-790ATTải về
Phần mềm vang số Partyhouse SA-900Tải về
Phần mềm vang số Partyhouse H2Tải về

Phần mềm vang CAF

Phần mềm vang số CAF X99Tải về
Phần mềm vang số CAF X3000 PROTải về
Phần mềm vang số CAF X2000 PROTải về
Phần mềm vang số CAF X1000 PROTải về
Phần mềm vang số CAF X3000+Tải về
Phần mềm vang số CAF X3000BTải về
Phần mềm vang số CAF X2000+Tải về
Phần mềm vang số CAF X2000 BLUETải về
Phần mềm vang số CAF X2000+ PROTải về
Phần mềm vang số CAF X100Tải về
Phần mềm vang số CAF D2Tải về
Phần mềm vang số CAF EF-A1 V20Tải về
Phần mềm vang số CAF EF-A1 V24Tải về
Phần mềm vang số CAF EF-A3 V24Tải về
Phần mềm vang số CAF EF-A5Tải về
Phần mềm vang số CAF EF-A6Tải về
Phần mềm vang số CAF EF-A8Tải về
Phần mềm vang số CAF Q9Tải về
Phần mềm vang số CAF VF-10Tải về
Phần mềm vang số CAF AVK SC-7100Tải về

Phần mềm vang BOSA

Phần mềm vang số BOSA D88Tải về
Phần mềm vang số BOSA D8Tải về
Phần mềm vang số BOSA D10Tải về
Phần mềm vang số BOSA X7Tải về
Phần mềm vang số BOSA D6Tải về
Phần mềm vang số BOSA D7Tải về
Phần mềm vang số BOSA D9Tải về
Phần mềm vang số BOSA D10 Ver HDMITải về
Phần mềm vang số BOSA D12Tải về
Phần mềm vang số BOSA T1000Tải về
Phần mềm vang số BOSA T2000Tải về
Phần mềm vang số BOSA T3000Tải về
Phần mềm vang số BOSA DSP-3500Tải về

Phần mềm vang RAMSA

Phần mềm vang số RAMSA R85Tải về
Phần mềm vang số RAMSA R112Tải về
Phần mềm vang số RAMSA T113 PROTải về
Phần mềm vang số RAMSA T113Tải về
Phần mềm vang số RAMSA T114Tải về

Tổng hợp các phần mềm vang số khác

Phần mềm vang số AAP K1000Tải về
Phần mềm vang số AAP K1000iiTải về
Phần mềm vang số AAP K9800Tải về
Phần mềm vang số AAP K3000Tải về
Phần mềm vang số D4 – D6Tải về
Phần mềm vang số KX180ENTải về
Phần mềm vang số BMB HK-II – Kafun DSP 9.01Tải về
Phần mềm vang số Kfun-GM Audio DSP-800ATải về
Phần mềm vang số DAK 789EXTải về
Phần mềm vang số DMX DK6000Tải về
Phần mềm vang số DMX DK6000 ENTải về
Phần mềm vang số DMX DK4000Tải về
Phần mềm vang số DMX DK3000Tải về
Phần mềm vang số DMX DK5800Tải về
Phần mềm vang số DMX DSC 24X V1Tải về
Phần mềm vang số KP 8800 PlusTải về
Phần mềm vang số Kafun DSP 600Tải về
Phần mềm vang số X3,X5, X6, X7, X8, X10, X12Tải về – Tải về (Tiếng Việt)
Phần mềm vang số CB- ACOUSTIC D4, D6Tải về
Phần mềm vang số Tripath 580MTải về
Phần mềm vang số Tripath 980ATải về
Phần mềm vang số APP K1000IITải về
Phần mềm vang số APP K1000KTVTải về
Phần mềm vang số Wharfedale WKP301Tải về
Phần mềm vang số Wharfedale WKP300Tải về
Phần mềm vang số BCE DP-9200STải về
Phần mềm vang số BK Sound DSP 9000Tải về
Phần mềm vang số Agasound DP4000Tải về
Phần mềm vang số Misound MX5000 Tải về
Phần mềm vang số Misound MX18Tải về
Phần mềm vang số Smaart V7.2 Full Cho WindowsTải về
Phần mềm vang số Smaart V7.2 Full Cho MacOSTải về
Phần mềm vang số Smaart V8 Full Cho WindowsTải về
Phần mềm vang số Smaart V8 Full Cho MacOSTải v
Phần mềm vang số BIK BPR-8000Tải về
Phần mềm vang số BIK BPR-6000Tải về
Phần mềm vang số DMX DSC 24X V1.1Tải về
Phần mềm vang số DMX DSC 24X V4.5Tải về
Phần mềm vang số DBX PA260Tải về
Phần mềm vang số DBX PA2Tải về
Phần mềm vang số BBE DS24/Digisynthetic DS214BTải về
Phần mềm vang số BBE DS26/Digisynthetic DS216BTải về
Phần mềm vang số BBE Digisynthetic DS214A–216ATải về
Phần mềm vang số LDH DS24Tải về
Phần mềm vang số DK Dardankings DK6000Tải về
Phần mềm vang số DK Dardankings DK9000Tải về
Phần mềm vang số DK Dardankings DK9000 NewTải về
Phần mềm vang số Z1000Tải về
Phần mềm vang số HUGO V6Tải về
Phần mềm vang số HUGO T5, AQ KTV T5Tải về
Phần mềm vang số ETC HC8Tải về
Phần mềm vang số Aivin M360Tải về
Phần mềm vang số APOLLO P9000STải về
Phần mềm vang số APOLLO P9000Tải về
Phần mềm vang số GODA BE5/T3Tải về
Phần mềm vang số DAK 780EXTải về
Phần mềm vang số CCPro KP23Tải về
Phần mềm vang số BMB HK-II & Kafun 9.01Tải về
Phần mềm vang số PureSound EFF-800 ENTải về
Phần mềm vang số 980A, MOTA 988Tải về
Phần mềm vang số KIWI KB-9000 KD-9000 ENTải về
Phần mềm vang số ST KH 9000 BlueTải về
Phần mềm vang số AKS EX 6200 3.1 DRIVERTải về
Phần mềm vang số DAK 780EXTải về
Phần mềm vang số DB L8.1 – L8.2Tải về
Phần mềm vang số DB A600Tải về
Phần mềm vang số Theta K1, K3, K3e, K6Tải về
Phần mềm vang số DIGITAL X AIR 12, X AIR 16+Tải về
Phần mềm vang số 980A, MOTA 988Tải về
Phần mềm vang số LAX 4.1PTải về
Phần mềm vang số SANSUI DA1Tải về
Phần mềm vang số SANSUI E60 – EA750 – EA440Tải về
Phần mềm vang số SANSUI E80Tải về
Phần mềm vang số SANSUI E90Tải về
Phần mềm vang số E3 S6800Tải về
Phần mềm vang số E3 K9800Tải về
Phần mềm vang số E3 D6000Tải về
Phần mềm amply số E3 D8000Tải về
Phần mềm amply số E3 TX-6900Tải về
Phần mềm vang số APV-S500Tải về
Phần mềm vang số Shidun V8Tải về
Phần mềm vang số PDCJ X5Tải về
Phần mềm vang số PDCJ X6Tải về
Phần mềm vang số Prosound TK450Tải về
Phần mềm vang số Shidun M5 USB ProTải về
Phần mềm vang số TVL TXPRO 9000 DSP Tải về

Driver RS-232 dùng để kết nối vang số

Driver cho dây USB qua cổng COMTải về
Driver cho dây hiệu UNITEK USB qua cổng COMTải về
Driver CP210X USB to UART BridgeTải về
Driver cho dây USB-B (cổng vuông) PL2303 – Máy inTải về
Driver FT232R-USB UARTTải về
Phần mềm wifi DSPTải về

Danh sách trên nếu các bạn tải về có yêu cầu pass giải nén là “phonhac.vn“. Cảm ơn các bạn đã xem bài viết.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

vừa đặt

Hỗ trợ online
Gọi điện thoại
0765101111
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon