Lắp đặt đầu Karaoke cao cấp nhất Việt Nam – Zidoo UHD 2000 cho chú Nghĩa

Lắp đặt đầu Karaoke cao cấp nhất Việt Nam - Zidoo UHD 2000 cho chú Nghĩa

Các dàn karaoke khác :

Chú Nghĩa là 1 khách hàng cực kỳ hiểu biết và chịu chơi. Mọi người có thể nhìn thiết bị của chú là rõ.

Chú mua 2 máy, 1 để sử dụng cho gia đình, 2 là gửi sang Mỹ làm quà cho con gái.

Lắp đặt đầu Karaoke cao cấp nhất Việt Nam - Zidoo UHD 2000 cho chú Nghĩa

Lắp đặt đầu Karaoke cao cấp nhất Việt Nam - Zidoo UHD 2000 cho chú Nghĩa

Lắp đặt đầu Karaoke cao cấp nhất Việt Nam - Zidoo UHD 2000 cho chú Nghĩa

Để lại tin nhắn

Vừa mua sản phẩm

0832267267
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon